*
W przypadku braku PESEL pacjenta wpisz 11 razy znak 0
Wyłącz dodatki blokujące, pozwól na wyskakujące okienka
If You don't have pesel numer, enter "0" (zero) 11 times.
Disable Blocking Add-ons, Allow Pop-ups.